ตลาดร่มหุบ สมุทรสงคราม

ตลาดร่มหุบหรือตลาดแม่กลองเป็นตลาดใกล้สถานีแม่กลอง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งที่เรียกได้ว่าล่องหนเมืองไทย เนื่องจากเป็นตลาดริมทางรถไฟทั้งแม่ค้าและแม่ค้าตั้งร้านค้าบนรางรถไฟลูกค้ายังต้องเดินซื้อของบนรางรถไฟ และแน่นอนเมื่อรถไฟเข้าใกล้สถานีผู้ขายจะหุบร่มและเก็บของปล่อยให้รถไฟผ่านซึ่งเป็นที่มาของชื่อ “ตลาดร่มหุบ”

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn