วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร นครปฐม

เมื่อพูดถึงวัดสวย ๆ ใกล้กรุงเทพฯสถานที่แรกที่นึกถึงคือวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารจ. นครปฐม มีปูชนียสถานที่สำคัญ พระปฐมเจดีย์ซึ่งเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยและเป็นสถานที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งสร้างเจดีย์เดิมสององค์ นอกจากนี้ยังมี White Stone Buddha ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะเหมือนนั่งห้อยพระบาท ท่าธรรมยังตั้งขึ้นในยุคทราวดีและทุกๆปีทางวัดจะจัดขึ้นในวันขึ้น 12 ค่ำเดือน 12 ถึง 5 วันลดลงในเดือน 12 ซึ่งเป็นเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์รวม 9 วัน และ 9 คืน

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn