วัดพระศรีอารย์ ราชบุรี

วัดพระศรีอารย์สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายอายุประมาณ 280 ปี นับว่าเป็นวัดเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์มาก จากราชบุรีภายในวัดมีจุดพิเศษ วัดทองร้อยล้านใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 37 ปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 อุโบสถทองคำร้อยล้าน สถานที่แห่งนี้ถือได้ว่าเป็นมรดกไทยในด้านศิลปะและจิตรกรรมที่ประดับด้วยลวดลายประติมากรรมโดยช่างฝีมือ และที่สำคัญไม่มีการสะสมในพระอุโบสถด้วยแก้วเคลือบเงาประตูปิดทองบานหน้าต่างมีความวิจิตรงดงาม นอกจากนี้ยังมีพระประธานในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยของพม่าทำด้วยหยกขาวและมีพระวรกายสวยงาม

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn